วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กาพย์ยานี ๑๑
สะธุสะจะขอไหว้ พระศรีไตรสะระณา
พ่อแม่แลครูบา เทวะดาในราศี
ข้าพเจ้าเอา ก ข เข้ามาต่อ ก กา มี
แก้ไขในเท่านี้ ดีมีดีอย่าตรีชา
จะร่ำคำต่อไป พอล่อใจกุมารา
ธระณีมีราชา เจ้าพาราสาวะถี
ชื่อพระไชยสุริยา มีสุดามะเหสี
ชื่อว่าสุมาลี อยู่บุรีไม่มีไภย
ข้าเฝ้าเหล่าเสนา มีกริยาอะฌาไสย
พ่อค้ามาแต่ไกล ได้อาไศรยในพารา
ไพร่ฟ้าประชาชี เชาบุรีก็ปรีดา
ทำไร่เขาไถนา ได้ข้าวปลาแลสาลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น